Category: teluguboothukathalu2

 • Geetha – (Dhatena) – 6

  Geetha – (Dhatena) – 6

  Geetha – (Dhatena) – 6 Geetha – (Dhatena) – 6 ———————————————————————————————————————————గీత కి స్కూల్ లో పరీక్షలు నడుస్తుండగా ఒక రోజు సాయంత్రం స్వరూప కుటుంబం వాళ్ళ ఇంటి సామాన్లు తీసుకుని వచ్చింది. అప్పుడే గీత బడి నుంచి ఇంటికి వచ్చింది. వచ్చీ రాగానే శ్రీ కి తాళాలు ఇచ్చింది. పైకి వెళ్లి, అంతా శుభ్రం చేసుకుని, సామాన్లు పెట్టుకుని, శ్రీ ని అంతా సరిచూసుకుని రమ్మని స్వరూప వెళ్ళిపోయింది. శ్రీ అన్ని చూసి, తాళం వేసి, కిందకి వచ్చాడు. గీత లోపల ఉంది. గీత ని బయటకి పిలవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాడు, లోపలికి వెళ్తే ఏం అనుకుంటుందో అని కూడా. ఆరోజు అందంగా ఉండే గీత ని చూడగానే వయసులో ఉన్న శ్రీరామ్ కి సహజంగా కలిగే కోరికే కలిగింది. గీతమీద కసి ఆలోచనలు పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూస్తే తనకు అన్నీ వక్ర ఆలోచనలుపుట్టుకొస్తాయి. గీత ఎదురుగా ఉంటే తనని పై నుంచి కిందికి తదేకంగా చూస్తూ ఇబ్బంది పడతాడు. అందుకే ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూడడానికి భయపడుతూ పిలవలేక గుమ్మం దగ్గరే నిలపడ్డాడు. అప్పుడే గీత ఇటు శ్రీ నిల్చోవడం చూసి వచ్చింది.  గీత: ఏంటి శ్రీరామ్? శ్రీ తల కిందకేసుకునే ఉన్నాడు. గీత నడుము వైపు ఒక కన్నుతో చూస్తున్నాడు. శ్రీ: అన్నీ షిఫ్ట్ చేసాము, రేపు గురువారం వచ్చి పాలు పొంగిస్తాము అని అమ్మ మీకు చెప్పమంది. గీత: సరే శ్రీరామ్ కాస్త గేట్ క్లోజ్ చేస్తూ వెళ్ళు శ్రీ: హ్మ్మ్…..  ” నాకు గేట్ వెయ్యమని చెప్పి, ఏదైనా పనిలో ఉందో ఏమో, లోపలికి వెళ్తుంది, ఆమె అటు తిరిగి బెడ్రూంవైపు వెళ్తుంటే, నాకు ఆ బెత్తడి నడుము, ఆ ఊగే జెడ మొన్న సాయంత్రం కూడా కనిపించింది, అప్పుడుకూడా ఆ నడుము వయ్యారి నడకని చూస్తూ ఇక్కడి దాకా వెనకే వచ్చాను, కానీ ఆమెకు తెలీదు. ఇప్పుడు కూడా ఆమెను చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అనిపించట్లేదు. ఆమె అలా అటు వెళ్తూ ఉంటేచూస్తూ నిల్చున్నా, ఎందుకో మళ్ళీ ఇటు చుస్తుందేమో అనిపించింది. కనిపించకుండా వెనక్కి అడుగేసాను. ”  అంతే ఇక అక్కడ నుంచి గేట్ మూసేసి వెళ్ళిపోయాడు. తరువాతి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు, స్వరూప వాళ్ళు కొత్త ఇంట్లో పాలు పొంగించి, పూజచేస్కుంటున్నారు. ఎవరినీ పిలవలేదు, వాళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే. ఇంటి ఓనర్ గీత ని కూడా పిలవకపోతేబాగుండదేమో అని స్వరూప: శ్రీ కిందకి వెళ్లి గీత వదిన ని రమ్మను శ్రీ: (నువ్వే వెల్లొచ్చుగా అమ్మ చ) హా సరే ” కిందకి వెళ్ళాను, హాల్ లో లేదు, వంట గదిలో ఉన్నట్టు ఉంది, చప్పుడు వినిపిస్తుంది, ఇంటి లోపలికి వెళ్ళిచూసాను. లంచ్ కోసం వంట వందుతున్నట్టు ఉంది. వంట గది వైపు చూడకూడదు అనుకునే చూసాను. నిజంగా ఎంత అందంగా ఉంటుందో, మా కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు కూడా ఇంత అందంగా ఎవరూ లేరు. నాకు తెలుసు నాకంటే మూడు ఏళ్లు పెద్దది, కానీ అలా అస్సలు అనిపించదు. ఆమెను చూసాను, పసుపురంగు చీర కట్టుకుని, జెడ కొప్పేసుకుని తడి బట్ట చుట్టుకుని వంట చేస్తుంది.  వద్దు అనుకుంటూనే నా కళ్ళునా అదుపులో లేవు చూపు కిందకి వెళ్ళింది. ఆ బ్రెస్ట్ మరీ పెద్దగా కాకుండా మముల్గా ఉంటుంది, నాకు అలాఉంటే చాలా ఇష్టం. చీర కొంగును నడుము కుచ్చిళ్ళలోకి బొడ్డు ముందు చెక్కుకుంది. ఆ నడుము తెల్లగాపాలపూసలా ఎంత బాగుందో. ఆమెను అలా చూడడం తప్పో కాదో నాకు తెలీదు కానీ నాకు చూడాలిఅనిపిస్తుంది. అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను. ”  గీత వంట చేస్తూ అటు తిరిగింది, ఎదో డబ్బా తీసుకోబోతున్నట్లు కాళ్ళు పైకి లేపుతూ ఉంది. అప్పుడే గీతవెనక పొంగులు చూసాడు. శ్రీ కి అంత అందం అలా ఉంటే బిగుసుకుపోయాడు.  గీత ” తను నన్ను చూస్తున్న విషయం నాకు తెలుసు, నిన్న కూడా చూసాడు. కుర్రాడు కదా ఆమాత్రంచూడడం సహజమే, నాలో ఏం నచ్చిందో తనకి, కానీ నాకు తను అలా చూడడం నచ్చుతుంది. అందుకే పట్టించుకోకుండా ఉన్నాను, తను పిలిచేవరకు. “ గీత ని అలా చూస్తూ తదపడుతూనే పిలిచాడు. శ్రీ: గీ….గీత వదినా గీత విని శ్రీ వైపు చూసి చిరునవ్వు చేస్తూ దగ్గరికి వచ్చింది, చూపు కిందకి వేసుకుని నిల్చున్నాడు.  గీత: ఓహ్ శ్రీరామ్ నువ్వా ఏంటి, ఏదైనా కావాలా? శ్రీ: లేదు వదినా అది అమ్మ మిమ్మల్ని పూజకి రమ్మంది.  గీత: ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర పొయి మీద ఉంది దించి వస్తాను. శ్రీ సరే అన్నట్టు తలూపి బయటకి వెళ్ళాడు. కాసేపటికి గీత పైకి వెళ్ళింది. స్వరూప గీత కొంతసేపు మాట్లాడుకున్నారు.   ” నేనేదో పిలిచారు అని వస్తే వాళ్ళ చుట్టాల విషయాలు గొడవలు అన్నీ చెపుతూ ఇక్కడే కూర్చోపెట్టేస్తుంది. స్కూల్ కి వెళ్ళాలి. “ గీత: సాయంత్రం కలుద్దాం ఆంటీ, నాకు స్కూల్ టైం అవుతుంది వెళ్ళాలి.  స్వరూప: ఓహ్ అవును కదా… మేము కూడా పనికి వెళ్ళాలి. గీత: సరే వెల్లోస్తాను. ఇక గీత బయటకి వస్తుంది శ్రీ ఫోన్ పట్టుకుని గుమ్మం దగ్గర బయట వరండా లో ఉన్నాడు. గీత మెట్లుదిగుతూ ఉంటే చూస్తున్నాడు. గీత ఒకసారి వెనక్కి చూసింది. టక్కున చూపు తిప్పుకున్నాడు. గీత చిన్నగా నవ్వుకుంది. శ్రీ ది భరత్ లా చిన్న వయసు కాదు అలా అని ఎక్కువ వయసు కాదు. ఎంతైనా ఆ వయసులో మొగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళతో మాటలు కలపడానికి కాస్త ఇబ్బంగి పడతారు. ఇక గీత స్కూల్ కి రెడీ అయ్యి హ్యాండ్బ్యాగ్ లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని ఇంట్లోంచి బయటకి వచ్చి తాళం వేసిబయల్దేరింది. శ్రీ పైన ఫోన్ లో చాట్ చేస్తూ అలాగే బాల్కనీ గోడ మీద చేతులు పెట్టి ఒరుగి ఉన్నాడు. గీత గేట్వేస్తూ పైకి చూసింది, అదే క్షణం శ్రీ గేట్ చప్పుడుకి కిందకి చూసాడు. సరాసరి ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు చూసుకున్నారు.…

 • పక్కింటి పద్మ పిన్ని తో నా అనుభవం పార్ట్ 4

  “పక్కింటి పద్మ పిన్ని తో నా అనుభవం పార్ట్ 4” హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ! నేను మీ Sri ” పక్కింటి పద్మ పిన్నితో నా అనుభవం ” పార్ట్ 1&2&3 లు మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్న ఈ రోజు కథలో పద్మ వాళ్ళ నేను నా స్నేహితుడు ఎలా విడిపోయామో చెప్తాను ! పద్మ నాతో నా స్నేహితుడు దేవా తో ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరితో దెంగించుకునేది కొద్ది రోజులు ఇదే తంతు నడిచింది…

 • నెరవేరిన ఆరేళ్ళ కోరిక ❤️‍????

  నెరవేరిన ఆరేళ్ళ కోరిక ❤️‍???? హాయ్ డార్లింగ్స్ నా పేరు జై….. హైట్ : 5’9 స్కిన్ కలర్ : చామంచాయ ఇది నా మొదటి అనుభవం మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను… సోది లోకుండా ఇక కథలోకి వెళితే మాది గోదావరి జిల్లా తణుకు…. అప్పుడు నా age 18years నాకు సెక్స్ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ కానీ అమ్మాయిల కంటే అంటీలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండేది… మా వీధిలో మంజుల అని ఒక…